Organizacja Olimpiady PDF
poniedziałek, 08 lutego 2010 10:25

Organizacja Olimpiady Chemicznej

 

1. Etap wstępny polega na rozwiązaniu zadań, które znane są już w maju poprzedniego roku szkolnego. Zadania wstępne należy rozwiązać do końca października danego roku szkolnego, ich rozwiązanie i przekazanie do Komitetu Okręgowego Olimpiady Chemicznej jest warunkiem dopuszczenia do I etapu olimpiady. Ilość osób biorących udział w olimpiadzie jest nieograniczona.
2. Etap I przeprowadzany jest w listopadzie, w siedzibie Komitetu Okręgowego Olimpiady Chemicznej- polega na rozwiązaniu 5 zadań teoretycznych.
3. Do etapu II kwalifikuje Komitet Okręgowy Olimpiady Chemicznej, etap II - okręgowy przeprowadzany jest w styczniu /lutym/- polega na rozwiązaniu 5 zadań teoretycznych /jednego dnia/ i zadania laboratoryjnego /drugiego dnia/.
4. Do etapu III- centralnego kwalifikuje 108-110 osób z całej Polski Komitet Główny Olimpiady Chemicznej.
5. Osoba zakwalifikowana do etapu III to finalista danej edycji olimpiady, który jest zwolniony / z oceną najwyższą/ z matury z danego przedmiotu.
6. Około 30 uczestników III etapu uzyskuje tytuł laureata, około 5 następnych - finalisty wyróżnionego.
7. Pięciu najlepszych laureatów ma np. wolny wstęp na akademię medyczną!!!! Inne atrakcyjne kierunki np. biotechnologia czy studia międzywydziałowe przyjmują wszystkich laureatów bez egzaminów.

(informacje aktualne w 2001 r)

 

 

Valid XHTML & CSS | Design by: LernVid.com