Wskazówki do części laboratoryjnej PDF
czwartek, 11 lutego 2010 20:23
Wskazówki do etapu finałowego - części laboratoryjnej konkursu


Finał Szczecińskiego Konkursu Chemicznego dla Gimnazjalistów, organizowanego przez Towarzystwo na rzecz Młodzieży Uzdolnionej ma postać zadania laboratoryjnego. Finaliści rozwiązują zadanie praktyczne z jakościowej, nieorganicznej chemii analitycznej, które może obejmować następujące zagadnienia: strącanie osadów, otrzymywanie słabych elektrolitów, tworzenie związków kompleksowych ze szczególnym uwzględnieniem związków amfoterycznych, hydroliza soli i odczyn powstałych roztworów,  wskaźniki kwasowo- zasadowe, reakcje utleniania i  redukcji. W zadaniu mogą zostać wykorzystane następujące jony:

Kationy: Ag+, Pb2+, Ba2+, Sr2+, Ca2+, Cu2+, Al3+, Zn2+, Fe2+, Fe3+, Ni2+, Co2+, Cr3+, Mn2+, Mg2+, Na+, K+, Li+, NH4+, H+

Aniony: OH-, Cl-, Br-, I-, S2-, SO32-, SO42-, S2O32-, NO3-, CO32-, SCN-, CrO42-, Cr2O72-, MnO4-, SiO32-, CH3COO-,

Przy analizie substancji należy wziąć pod uwagę możliwość występowania mieszaniny dwóch soli.

Literatura (do części laboratoryjnej)
  1. Jerzy Minczewski, Zygmunt Marczenko "Chemia analityczna, tom 1. Podstawy teoretyczne i analiza jakościowa" Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004
  2. Tadeusz Lipiec, Zdzisław Stefan Szmal - "Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej" PZWL, Warszawa 1976
  3. "Chemia analityczna. Podręcznik dla studentów, tom 1. Analiza jakościowa. Analiza ilościowa klasyczna" pod redakcją Ryszarda Kocjana, PZWL, Warszawa 2000
  4. Jerzy Piasecki, Janina Kotowska - "Jakościowa i ilościowa analiza chemiczna" Szczecin 1996
oraz inne podręczniki z chemii analitycznej.

Przykładowe zadanie części analitycznej można pobrać tutaj.
Ponadto udostępniamy również zadania z poprzednich edycji konkursu w latach: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 rozwiązanie, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011: treść + karta odpowiedzi cz. I i cz. II, 20122013, 201420152016,

Poprawiony: środa, 16 listopada 2016 22:00
 

Valid XHTML & CSS | Design by: LernVid.com