Kalendarz 61. Olimpiady Chemicznej

Kalendarz 61. Olimpiady Chemicznej

Etap Wstępny

wrzesień - październik 2014 - samodzielne rozwiązywanie zadań części A

24.10.2014 - zakończenie rejestracji internetowej

31.10.2014 - ostateczny termin przesyłania prac etapu wstępnego do Komitetów Okręgowych

I Etap

29.11.2014 (sobota) godz. 11.00 - rozwiązywanie zadań teoretycznych w miejscach podanych przez Komitety Okręgowe

17.12.2014 - ogłoszenie wyników I etapu

II Etap (zawody organizowane przez Komitety Okręgowe)

30.01.2015 (piątek) godz. 12.00 - część teoretyczna

31.01.2015 (sobota) godz. 9.00 - część laboratoryjna

27.02.2015 - ogłoszenie wyników II etapu

III Etap (zawody organizowane przez Komitet Główny w Warszawie)

10.04.2015 (piątek) godz. 14.00 - część laboratoryjna (Wydział Chemiczny PW)

11.04.2015 (sobota) godz. 8.30 - część teoretyczna (Wydział Chemiczny UW)

22.04.2015 - ogłoszenie wyników III etapu

13.06.2015 godz. ??:00 - Uroczyste zakończenie Olimpiady

UWAGA! W etapie wstępnym uczniowie rozwiązują zadania części A i przekazują swoje prace nauczycielom, którzy je sprawdzają. Praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem zawodnika oraz numerem PESEL. Należy też podać swój numer telefonu i adres e-mail. Pozytywnie ocenione prace nauczyciele przesyłają do Komitetów Okręgowych Olimpiady do dnia 31.10.2014 r. Sekretarze Okręgów weryfikują listę zarejestrowanych usuwając z niej osoby, które nie rozwiązały zadań etapu wstępnego.

 

Valid XHTML & CSS | Design by: LernVid.com