O nas
  • Uczestnicy Warsztatów   ( 18 artykułów )

    Uczestnikami warsztatów są uczniowie II LO, zainteresowani chemią i osiągający dobre i bardzo dobre wyniki z tego przedmiotu. Rekrutacja uczniów klas II-III odbywa się na podstawie obserwacji i spostrzeżeń nauczyciela przedmiotu, popartych często zaleceniami psychologa z Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego. W przypadku uczniów klas pierwszych o przyjęciu zadecydują wcześniejsze ich osiągnięcia w dziedzinie chemii /głównie w konkursie chemicznym/. Przy rekrutacji brane są również pod uwagę wyniki z matematyki, gdyż bardzo dobre przygotowanie matematyczne jest niezbędne przy rozwiązywaniu zadań z chemii.

     

  • Kontakt   ( 1 Artykuł )

Valid XHTML & CSS | Design by: LernVid.com