Konkursy
 • Szkolny Konkurs Chemiczny   ( 16 artykułów )

  Od kilkunastu lat przeprowadzane są w II LO Szkolne Konkursy Chemiczne. W konkursie może brać udział każdy, zainteresowany chemią, uczeń II LO. Konkurs ma zazwyczaj formę testu obejmującego cały materiał nauczania chemii w liceum. Konkurs jest traktowany również jako eliminacje Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego, w którym zazwyczaj wymagana jest znajomość podstaw analizy ilościowej i jakościowej, dlatego też faktycznie ewentualny uczestnik tego konkursu musi te podstawy znać. Wyniki Szkolnego Konkursu Chemicznego wywieszane są w gablocie "Najlepsi Chemicy II LO".

  Uroczyste podsumowanie konkursu na najlepszego "chemika" na poziomie poszczególnych klas oraz zakończenia zajęć warsztatów w formie spotkania towarzyskiego (z dyplomami i nagrodami!) odbywa się w czerwcu (mile widziani absolwenci z lat poprzednich!)

 • Wojewódzki Konkurs Chemiczny   ( 1 Artykuł )

  Od prawie czterdziestu lat w naszym województwie odbywają się Konkursy Chemiczne dla uczniów szkół ponadpodstawowych (obecnie ponadgimnazjalnych). Przez wiele lat były one organizowane na Politechnice Szczecińskiej - Wydział Chemii (główny organizator - pan dr Tadeusz Wojtasik), następnie na AM w Szczecinie (główny organizator - dr Tadeusz Ogoński). Od kilku lat konkursy organizowane są przez Akademię Rolniczą (obecnie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny).

  Konkursy te na ogół składały się z części teoretycznej (test wielokrotnego wyboru), a w finale było dodatkowo zadanie laboratoryjne. Były to głównie zadania z analizy jakościowej, w których oprócz wykrycia substancji należy przedstawić opis czyli: tok pracy i uzasadnienie z jonowo zapisanymi równaniami reakcji. W XXXIII Konkursie zrezygnowano z części laboratoryjnej.


  Obecnie Konkurs organizowany na AR ma postać testu wyboru. Najlepsi uczestnicy awansują do finału laboratoryjnego, który wyłania laureatów.

 • UMK Toruń - Ogólnopolski Konkurs Chemiczny   ( 4 artykułów )
 • Konkurs Chemiczny PW   ( 3 artykułów )

  Konkurs Chemiczny organizowany jest przez Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej. Przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich.

  Konkurs jest dwuetapowy. Zadania pierwszego etapu rozsyłane są do szkół i publikowane w Internecie. Uczniowe przesyłają na podany adres samodzielnie rozwiązane zadania. Wyniki pierwszego etapu są podstawą zakwalifikowania do drugiego etapu. Drugi etap odbywa się na Wydziale Chemicznym PW.

  Laureaci i wyróżnieni w Konkursie otrzymują nagrody rzeczowe i upominki.

  Wyniki obu etapów publikowane są na internetowej stronie Konkursu, zawiadomienia o wynikach poszczególnych uczniów są rozsyłane do szkół.

  Strona internetowa Konkursu:

  http://www.ch.pw.edu.pl/~elfed/konkurs/

 • Szczeciński Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów   ( 8 artykułów )
  Szczeciński Konkurs Chemiczny dla gimnazjalistów

  edycja 2016/2017

  Etap miejski – zadania rachunkowe, zadania  otwarte typu krótkiej odpowiedzi i z luką, zadania zamknięte na dobieranie i typu prawda - fałsz.. Część zadań będzie odnosiła się do załączonego tekstu i sprawdzała umiejętność czytania ze zrozumieniem.
  Podczas konkursu uczniowie mogą korzystać z kalkulatorów prostych.

  Konkurs obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej przedmiotu chemia w gimnazjum oraz dodatkowe, wymienione poniżej zagadnienia:

  • mol, liczba Avogadro, masa i objętość molowa w warunkach normalnych,
  • obliczenia stechiometryczne na podstawie wzoru cząsteczki i równania reakcji,
  • stężenie molowe, przeliczanie stężeń, mieszanie roztworów,
  • reakcje redoks, bilans elektronowy,
  • właściwości utleniające kwasu azotowego(V) i siarkowego(VI), manganianu(VII) potasu i dichromianu(VI) potasu,
  • elektrolity słabe i mocne, stopień i stała dysocjacji, pH roztworów, hydroliza soli, wodorosole,
  • odczyn roztworu, wskaźniki kwasowo-zasadowe i ich zabarwienie w zależności od pH roztworu,
  • efekty energetyczne towarzyszące reakcjom chemicznym,
  • chemia analityczna,
  • izomeria łańcuchowa, położenia podstawnika i geometryczna w węglowodorach i ich pochodnych.

  Przykładowa literatura :

  ­    Testy dla ucznia gimnazjum - „Chemia - sprawdziany osiągnięć”- H. Piankowska WSiP 

  ­    Książka nauczyciela gimnazjum - „Chemia- sprawdziany osiągnięć ”- J. W. Dymara WSiP

  ­    Zadania z konkursów chemicznych dla gimnazjalistów – praca zbiorowa Toruń 2006

  ­    Dialektyka chemiczna – Zdzisław Głowacki- Tutor 2002

  ­    Zbiór zadań z chemii dla gimnazjum Teresa Kulawik i inni Nowa Era

  ­    Zbiór zadań z rozwiązaniami „Chemia”- M.A.Bigos  WSiP

  ­    Zadania  od łatwych do trudnych – K .Pazdro,  M. Koszmider Oficyna Edukacyjna Pazdro

  ­   Zbiór zadań z chemii dla gimnazjum 1-3, J Głowacki, T. Szrama WSiP 2003

  ­   Zadania dla uczestników konkursów chemicznych - Anna Rygielska OE1995

  ­   oraz inne zbiory zadań i testów z chemii dla gimnazjum

  Finał - zadanie laboratoryjne, w którym punktowane będzie: prawidłowe wykrycie substancji, opis - przedstawienie toku analizy i uzasadnienie z równaniami jonowymi zachodzących reakcji. Zagadnienia: praktyczna chemia analityczna oraz wszystkie treści obowiązujące na etapie miejskim.

  Wskazówki do części laboratoryjnej zawierają przykładowe zadania, zadania z poprzednich lat oraz przykładowe rozwiązanie.

 • Konkurs Chemiczny UAM w Poznaniu   ( 9 artykułów )

  Konkurs Chemiczny organizowany jest przez Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Oficjalna strona Konkursu, na której znajdują się zadania z lat ubiegłych, jest pod adresem http://www.staff.amu.edu.pl/~wchem/konkurs/index.htm

Valid XHTML & CSS | Design by: LernVid.com